Zakon vibracije: Kojom bojom ćeš obojati um?

psihologija-boja2

Čovjek se sastoji od niza Vibracija koje nastaju sjecištem viših i nižih Vibracija, ili drugim riječima, on se sastoji od sjecišta Vibracija Višeg Svijeta od njega i Nižeg Svijeta. Čovjekovo Tijelo sastoji se od stanica. Stanice čine tijelo, a to često ni ne primjećujemo kada pogledamo sebe. Mi vidimo cjelinu tijela. Isto tako kako ne percipiramo stanice i ne shvaćamo da je naše tijelo skup raznih stanica koje se međusobno sastoje od Svjetova unutar Svijeta stanica, na isti način ne primjećujemo da je ono što nastanjuje ovo tijelo i koje nazivamo “sobom” isto tako Svijet za sebe, ali u odnosu na Svijet stanice ovaj Svijet je Viši Svijet. Svaki Svijet u sebi nosi određenu Vibraciju koja sa dodirom nekog drugog Svijeta stvara specifičnu Cjelinu kao što je i ljudsko tijelo ili tijelo bilo kojeg drugog Bića.

Svaka Vibracija boja naš Um određenom bojom te Vibracije. Naravno, kao i u svakodnevnom životu određena međudjelovanja dviju ili više boja daju različite kombinacije, tako da kombinacije 4 osnovne boje u tisku ili 3 osnovne boje u svakom ekranu vašeg kompjutera mogu da stvore 16 ili 32 milijuna različitih nijansi, tj. različitih boja. Na isti način kombinacija dva Svijeta od koji svaki ima niz kombinacija unutar sebe koje nastaju djelovanjem Triju Sila i njihovim množenjem s viših razina manifestirajući se na nižim, stvaraju različita Tijela, različite Umove koji krase sva živa bića.


Sve oko nas je Vibracija koja se tumači Nervnim Sistemom koji je kalibriran upravo kombinacijom koju donosimo sa sobom. Vibracijom koja je unutar nas stvorena prošloživotnim djelovanjem, akcijama i reakcijama, Vibracijama koje su ostale Neosviještene i unutar nas djeluju na način da nas nagone na određen život. Sve što percepiramo je vibracija. Naše oko ne vidi sliku, tj. Mozak dobija samo električni impuls koji dolazi iz kamere oka, na isti način svako čulo funkcionira.
Često čujete kako kažem da je cijela istina o čovjeku izražena u svijetu u kojem on živi i da je razlika samo u erlativnosti i razmjeru u odnosu na Više ili Niže svjetove.

Kompletno tantričko učenje dano je u prirodi oko vas, u svijetu oko vas u kojem se nalazite. Onaj tko je zreo to počinje sam uviđati i nalaziti potvrdu učenja u svijetu oko sebe, te na taj način postaje mu jasno zašto je učenje jednostavno, zašto je direktno a najjasnije mu postaje način izražavanja Kosmosa, jer nema razlike u izražavanju Kosmosa na našem nivou ili svijetu u kojem živimo i izražavanju Kosmosa u Višem vsijetu ili sam Univerzum.
Kao što mi napravimo određeni predmet koji oslikava našu unutrašnju stvarnost i taj predmet prolazi niz obrada kako bi postao ono što imamo na umu, te njegovom prodajom on spada pod razne zakone zemlje, vlada, monetarne zakone, na isti način ide ispoljenje i Univerzuma. Nema bitne razlike, osim u razmjerima.

Svaka Vibracija ima i svoju boju i svoj oblik. Boja, oblik i vibracija ne mogu biti razdvojeni jedno od drugog, i cijeli Univerzum se ispoljava na taj način. Isto tako unutar nas postoji niz vibracija koje se ispoljavaju načinom mišljenja, emocijama koje osjećamo, radom tijela i njegovog nervnog sistema, itd. Um koji imamo, ličnost koja ispunjava taj um upravo ispunjava ga vibracijama koje ona prima kako sa višeg svijeta, svijeta uzroka, tako i s nižeg svijeta kojeg je ona dio. Sjecišta tih vibracija ispunjavaju naš svakodnevni život i mi ga bojamo bojama uma koji imamo.
Svaka guna je vibracija, stoga svaka guna ima i oblik i boju koja odgovara vibracijama koje ona stvara. Ništa što je stvoreno ne može biti stvoreno bez vibracije, ali ono nestvoreno, neispoljeno, sama srž, je ono što nema nikakvu vibraciju, nema nikakvo svojstvo, nikakvu kvalitetu, ni boju, ni oblik. TO je bezoblično, bezbojno, bez kvalitete, nije nikada stvoreno i nikada ne može biti uništeno, upravo suprotno od stvorenog koje se oslanja na svoj temelj.

Svaka misao, svaka emocija, svaki pokret, tj. svaka funkcija koju kao ljudi imate jest jednostavno Vibracija. To morate naučiti kako bi mogli dalje napredujete unutar sebe. Onaj koji to zna, zna kako da unutar određenih riječi, misli, emocija ubaci različite Vibracije koje djeluju na njega ili na svijet oko njega, i to je najčešće način pomoću kojeg određene škole ili pojedinci djeluju na ljude i svijet oko sebe u skladu sa svojim osobnim ciljevima koji često puta samo liče na želju da druge probude. Takva Učenja i ljude u Tantričkom Učenju nazivamo Avidya-ma (neznanje – najbanalnije prevedeno ili oni u skladu s ograničenim ispoljenjem protiv Unutrašnje Evolucije ili ono što je u skladu s Mehaničkim ispoljenjem OD Izvora ka proširenju Kreacije ili najjednostavnije Crno Učenje ili Crni Gurui. Ovaj Svijet je ispunjen Crnim Guruima).

No, isto tako onaj koji počinje da percepira ovu Istinu uskoro osvanjuje u Višem Svijetu koji graniči s Uzročnim Svijetom jer počinje da shvaća način na koji djeluje ova Kreacija i samim tim omogućava mu se određeni način Rada na Sebi koji više nije u ponavljanju ili slijeđenju određenih principa, zakona i slično, već u direktnom utjecanju na njih i samim tim direktnom mijenjaju tih zakona koji vladaju čovjekom.
Rekao sam da je svaka misao, emocija, pokret upravo niz Vibracija koje iz nas izlaze ili u nas ulaze putem čula. Samim tim rekao sam da promjenom određene kvalitete Vibracija čovjek mijenja Unutrašnji Svijet, što je direktno ili indirektno u ovisnosti od određene Svijesti koja stoji iza toga, mijenja Izvanjski Svijet, ili drugim riječima uzrokuje poravnavanje Izvanjskog Svijeta u odnosu na onog koji ga Percepira.

To ste svi doživjeli. Recimo, kada ste promijenili neke stvari kod sebe, kada se promijenilo vaše osobno Razumijevanje, primijetili ste da neki ljudi nestaju iz vašeg života a neki drugi ulaze, ili se mijenja kvaliteta vašeg života, odnosi, mišljenja i stavovi i slično. Upravo, unutarnjom promjenom događa se i vanjska promjena u nekoj određenoj mjeri.
Cijeli Univerzum djeluje na nas putem Vibracija. Zakoni i Sile koje Kreiraju Univerzum Djeluju putem Vibracija, sve što je Stvoreno prima te Vibracije i odašilja ih dalje.
Na isti način kada se u određena Djela unesu Vibracije drugačijeg tipa od onog na koji ste navikli ta Djela u vama pobuđuju ono što je s tim Vibracijama uneseno. U Tantri to je poznato kao Zakon Vibracije.

Svaki dio Tantričkog Učenja upravo je određeno Djelovanje Vibracija s jasnim i preciznim Ciljem, Sjedinjenja Čovjekove Prirode s Najvišom Prirodom. Preciznije rečeno, Razotkrivanjem Izvorne Vibracije ili Koda unutar Čovjeka te premještanjem Svijesti iz ograničenog polja Vibracije u neograničeno polje.

Oni koji rade s Bojama mogu lako da ovo potvrde, kao i oni koji rade sa zvukovima, tj. muzikom ili tome slično. Odvajajući svakodnevni Um od svakodnevnih Vibracija te unošenjem Nepristrasne Svijesnosti u kontakt Bojom ili Zvukom uskoro počinju da percepiraju određeno Vibriranje u Sebi koje je uvijek u skladu s Kvalitetom Boje ili Zvuka i njihovim Vibracijama koje one odašilju od sebe.

Kada naučite da primate određene Vibracije sa Sviješću tada ćete znati kako da procijenite kada neko govori istinu, kada laž, kada se to dvoje miješaju i u stvari je neznanje, koje riječi da upotrijebite s kojom Vibracijom koju proizvodite u sebi te na koji način da je odašiljate ka vanjskom, kako da u čovjeku proizvedete određena Stanja pomoću tih Vibracija unutar sebe i slično. Naravno, za sve postoje određena ograničenja ukoliko Svijest nije do kraja razvijena ili ukoliko nije nešto u skladu s njom. To će biti  vama na korist ili štetu.
Isto tako kao što Boja i Zvuk imaju svoju Vibraciju tako i Oblik ili Forma ima svoju Vibraciju, što je bilo poznato starim Majstorima Arhitekture te danas tim čudima svjedočimo.

Kada unutar nas djeluju Funkcije koje su orijentirane na percepiranje Izvanjskog Svijeta putem čula u nama se stvaraju određene Vibracije koje su zbir svih Funkcija koje imamo. Tj. Misao o nečemu biva obojana Emocijom koja se javlja u skladu s Mišlju ili Stavom, zatim podržana Pokretom ili Stavom Tijela, također može biti podržana Instinktom ili Seksualnošću. To sve zajedno daje određenu Vibraciju određene Kvalitete koju iz sebe ispoljavamo u Izvanjski Svijet. Generalno, to stvara Kvalitetu neke Osobe koji ljudi nesvjesno percepiraju ALI UVIJEK u skladu sa svojom Kvalitetom, tj. zbirom Vibracija unutar sebe. Drugim riječima, mi odašiljamo određenu Kvalitetu Vibracije koju netko prima upravo kroz filter Vibracija koje imaju određenu Kvalitetu unutar njega. Na isti način djeluje i percepcija Svijeta oko nas, odnosa, ideja i slično.

Cijelo vrijeme mi primamo i odašiljamo Vibracije određene Kvalitete. Upravo to  je jedna od istinskih funkcija čovječanstva, primanje i odašiljanje Kosmičkih Vibracija.
Iako je njegova sudbina skoro pa određena moguće je Oslobađanje određenog broja ljudi iz ove igre u koju su stavljeni.

Ukoliko u čovjeku postoji dio njegovog Uma koji je ispunjen nezadovoljstvom prema načinu življenja, načinu njegovog iskorištavanja, samoiskorištavanja u čovjeku se budi određena misao o tome koje je njegova svrha, što je cilj njegovog života, koja je namjena svega toga što proživljava? Samim tim u njemu se stvara određena Kritična Masa koja ga usmjerava na Put ka njemu samom. Stupanjem u kontakt s određenim Učenjima ili Majstorima, koji su u skladu s Vibracijama koje taj čovjek ima, on počinje da prima informacije koje moraju postati Praktična Primjena i način života. Kroz te Informacije koje dobija njemu se ubacuju druge Vibracije, Vibracije drugačije Kvalitete, ali nemojte sada da pomislite kako ste se napokon oslobodili Nižih Vibracija, jer to niste.

Ne možete primiti Vibracije koje ne postoje. Stoga “vaša čaša već zna vam usta”, “vrh strele već pozna svoj cilj”. Upravo to je temelj nekih zabluda koje vladaju o Slobodnoj Volji i slično. Ne možete imati Slobodnu Volju ukoliko vi niste nešto što je Slobodno od Vibracija. Čim ste sami po sebi Vibracija kako možete biti Slobodni od istih?
Stoga, ono što vam određena Učenja ili Učitelji govore o tzv. Slobodnoj Volji je samo pogrešna interpretacija onih koji vas uče, ili pogrešno shvaćanje s njihove strane. To nije kompletno Učenje.

Ne mogu reći čak ni da je Svjesnost oslobođena Vibracije, tako da ne mogu reći da ste slobodni ni onda kada ste Svjesni Sebe, a pod tim mislim na Budno Stanje ili Treće Stanje Svijesti. Tek razumijevanjem Istinske Prirode ili SamoOslobođenjem bivate Oslobođeni od djelovanja Vibracija, ali i ovo je djelomična istina, jer čim se ispoljite morat ćete koristiti Vibraciju, ali to sada nije naša tema, već ovo moramo spustiti na “zemlju”, tj. na mogućnost Razumijevanja te korištenja u Praksi.

Sada, pogledajte oko sebe. Ono što Percepirate je splet Vibracija koje primate Čulima. Svijet koji Percepirate ne mora biti i najčešće nije takvim kakvim ga vidite. Vi vidite svijet koji su vam prenijela Čula i do vas, tj. do određenog Centra u Mozgu, dolazi putem Vibracije Nervnog Sistema. Kada se taj put Vibracija od Izvanjskog ka Unutarnjem presretne Svjesnom Intencijom dobivate mogućnost da promijenite Kvalitetu Vibracije ili da putem određenih Vibracija dobijete dovoljno Energije koja će biti iskorištena za Unutrašnji Razvoj ali i kao Hrana Svijesti. Upravo to je takozvana TAJNA Tantričke Sadhane, tj. jedna od njih, ali Tajna koje se mnogi boje jer umanjuje mogućnost djelovanja na vas.
To je i Tajna Transformacije pomoću koje mijenjate Kvalitetu Svijesti koju imate u Višu Kvalitetu a samim tim i vaš Život se mijenja.
To je ono što Gurđijev naziva Transformacijom Utisaka. A Tantrici Transformacijom Čovjekove ograničene Prirode u Neograničenu Prirodu Apsoluta.

Kada ste pogledali oko sebe vidjeli ste određeni Svijet Vibracija, boja, oblika, ispunjene Forme, zvuka, mirisa, svijet suptilnih Tanmatri, ili ti suptilnu formu Elemenata (Tattvi). Ta suptilna Forma unutar Svijeta su Vibracije koje primate svojim Čulima i Nervnim Sistemom. Ali ako su naočale koje na očima imate narančaste boje onda je Svijet Narančast, zar ne?

Drugim riječima, Svijet koji ste upravo Percepirali bit će ispunjen vašom Kvalitetom Uma ili Ličnosti, ili Vibracijom koja je unutar vas temeljna.
Svijet izvana je Svijet koji ne možemo na direktan način mijenjati. Ali mijenjanjem Unutrašnjeg Svijeta ili Vibracija mijenjamo Svijet oko sebe.

Sada, zatvorite na trenutak oči i koncentrirajte se na određenu Točku unutar Sebe koju osjećate kao Svjesno Prisustvo. Pustite da vas to ispuni. Neka cijelo oblik Tijela bude ispunjen tim Osjećajem. Ako vam je to teško, proizvedite u sebi neki drugi Fini Osjećaj, Osjećaj Radosti, Ljubavi prema nekom i slično, i ispunite Tjelesno obličje tim Osjećajem ili Vibracijom.

Sada, otvorite oči. Pogledajte Svijet sa tim Osjećajem i Vibracijom.
Što se desilo sa Svijetom? Kakve sada Vibracije od Svijeta primate?
Sada, ako možete, uđite u Svjesnost bez da tu Svjesnost vežete za neki Oblik ili Formu. Jednostavno BUDITE Svijest i promatrajte Svijet što duže možete bez Unutrašnje Reakcije na njega, bez da dopustite Asocijacijama da vam tumače taj Svijet. Onoliko koliko budete mogli oduprite se tumačenju Svijeta Unutrašnjim Asocijacijama.
Ukoliko budete mogli prijeći Svjesnost prosječnog čovjeka od nekih 40-tak sekundi i dođete barem do dvije minute, koliko toliko, tada ćete vidjeti kako Svijet oko vas izražava određene Boje koje zrače iz svakog predmeta ili Objekta kojim ste okruženi. Primjetit ćete ljude i njihovo zračenje ili njihove Vibracije. No, nećete dugo moći ostati u tome, ali bit će vam dovoljan primjer da znate što pričam i kako je svijet oko vas i unutar vas ispunjen suptilnim Vibracijama.

Cilj Rada na Sebi je Transformacija i Transcedencija. A da bi se to dogodilo potrebno je primijeniti Ideje koje Rad nudi u Cilj svog Oslobođenja.
Naš Um je zbir Vibracija. Te Vibracije uređuju Unutarnji Svijet u skladu s djelovanjem Triju Sila (sada možete početi povezivati tekstove koje ovdje imate prilike čitati i uviđati povezanost Informacija koje vam se daju). U skladu s Trima Silama ili Gunama u nama se bude Vibracije koje one proizvode svojim Djelovanjem. Svjesnošću i Radom na Sebi imate mogućnost da se priklonite (najpreciznije rečeno) određenom Djelovanju Guna unutar vas i da promijenite Vibracije koje imate ili koje jeste te samim tim u Svijetu oko vas Svjedočite drugačijim Vibracijama od onih koje ste do sada imali. Svijet će vam se vratiti kao Ogledalo Vibracije koje šaljete i vi ćete u sebi doživjeti isto to Ogledalo samog Svijeta.
Ne mogu vam otkrivati sve Tajne, ali ovo je jedna od suština Ezoteričnih Učenja bilo koje forme, s bilo kojeg mjesta da ona dolaze.

Kada se vaš Um usmjeri ka Beskonačnom kroz Sadhanu koju radite vi proizvodite određene Vibracije koje su namijenjene postizanju Cilja same Sadhane. Cilj same Sadhane je Sjedinjenje s Apsolutom, tj. Sjedinjenje s Istinskom Prirodom.
Tantrička Tehnika Meditacije unutar sebe podrazumijeva nekoliko bitnih dijelova koji imaju za Cilj podešavanje Vibracije vašeg Uma i Ograničene Svijesti s Vibracijama Najviše Svijesti.
Ali to ću jasnije dotaći u sljedećem tekstu o Meditaciji i Tehnici Meditacije.
Za sada to nije cilj s ovim tekstom da opišem.
Imajte na Umu da ono s čim se Um poistovjeti to postaje njegova Vibracija, on preuzima taj Oblik ili Formu. Na isti način Poistovjećen Um s Unutrašnjim Procesima preslikava Oblik i Formu ili Vibraciju na Svijet oko vas. To je Ogledalo Izvanjsko-Unutrašnjeg Svijeta.
Ukoliko ovo imate na Umu, ukoliko se ovog Sjećate moći ćete svjedočiti određenim Promjenama ako pokušate da ovo svakodnevno primijenite u Praksi.
To je ujedno i tzv. Tajna Meditacije i Svjesnosti.
No, najbitnije da ovo sami za sebe potvrdite u svom ličnom iskustvu.
Znači, sve što čitate, čujete ili dobijete kao Informaciju primjenite to i potvrdite u svom Ličnom Iskustvu, tada to postaje vaše lično Znanje i daje vam mogućnost promjene.
Sve je Vibracija. Svi Zakoni su Vibracija. Ako ovo znate i primijenite omogućit ćete si promjenu.

Namaskar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s